Saneringarna av impregneringsverket och batterifabriken i Hultsfred

Välkommen! Här kan du läsa mer om de två saneringar som är på gång i Hultsfred, på tomten Husbyggaren 6 där det tidigare legat ett impregneringsverk och tomten Träförädlingen 10 där det legat en batterifabrik. Båda tomterna ligger centralt i Hultsfred.

Det är till stor del tack vare industrin som Hultsfred blivit den kommun den är idag. Både batterifabriken och impregneringsverket var en del av Hultsfreds näringsliv under nästan 50 år. Industrierna gjorde att Hultsfred växte, men även att marken på områdena blev förorenad, eftersom medvetenheten om miljörisker var liten förr i tiden.

Här kan du läsa mer om saneringsarbetet på respektive område. Målet med saneringsprojekten är att få bort föroreningarna så att de inte ska påverka människors hälsa, miljön eller grundvattnet. Dessutom kommer saneringarna att frigöra central industrimark.

Rivningen är klar och nu undersöks marken

Nyligen avslutades rivningen på f d batterifabrikens område och arbetet övergick till provtagning och undersökning av marken. - Vi är nöjda med rivningsarbetet, även om det tog någon månad längre än enligt ursprunglig plan, säger Erik Bergstedt,...

Informationsskylt om saneringsprojekten

Sedan en kort tid tillbaka finns en informationsskylt uppsatt på Norra Oskarsgatan 68.

Flera undersökningar av djup förorening är nu avslutade

Nyligen avslutades en sista omgång av undersökningar för att kartlägga den konstaterade föroreningen av kreosot på området. Vid detta tillfälle gjordes även undersökningar inom fem privata fastighetstomter öster om järnvägen. Resultatet visar att...

Rivningsarbetet går enligt plan

Rivningsarbetet på området fortskrider enligt planerna och det arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Tittar man ut över området kan det se ut som att det rivs slumpmässigt lite här och där. Erik Tillberg på Älmby Entreprenad försäkrar...