Saneringarna av impregneringsverket och batterifabriken i Hultsfred

Välkommen! Här kan du läsa mer om de två saneringar som är på gång i Hultsfred, på tomten Husbyggaren 6 där det tidigare legat ett impregneringsverk och tomten Träförädlingen 10 där det legat en batterifabrik. Båda tomterna ligger centralt i Hultsfred.

Det är till stor del tack vare industrin som Hultsfred blivit den kommun den är idag. Både batterifabriken och impregneringsverket var en del av Hultsfreds näringsliv under nästan 50 år. Industrierna gjorde att Hultsfred växte, men även att marken på områdena blev förorenad, eftersom medvetenheten om miljörisker var liten förr i tiden.

Här kan du läsa mer om saneringsarbetet på respektive område. Målet med saneringsprojekten är att få bort föroreningarna så att de inte ska påverka människors hälsa, miljön eller grundvattnet. Dessutom kommer saneringarna att frigöra central industrimark.

Entreprenören Älmby Entreprenad har startat saneringen på området

Nu sker rivning främst inne i byggnaderna. Bland annat kommer de blyförorenade golven att fräsas upp och dammet tas tillvara så att en ren betong kan krossas och senare återanvändas som fyllnadsmaterial på fastigheten i samband med marksaneringen....
Läs mer

Nu äger Hultsfreds kommun Vartaområdet

Fredag den 17 november blev Hultsfreds kommun officiell ägare till det gamla Vartaområdet. Nu väntas rivning av byggnader och sanering av marken.
Läs mer

Statliga miljoner till saneringar

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med sammanlagt 63,5 miljoner kronor till saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket i Hultsfred. Förarbetet inför saneringarna av den före detta batterifabriken och...
Läs mer

Statliga miljoner till saneringar

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med sammanlagt 63,5 miljoner kronor till saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket i Hultsfred. Förarbetet inför saneringarna av den före detta batterifabriken och...
Läs mer