Saneringen

Området är förorenat med främst bly och måste saneras om det ska gå att använda marken igen. Totalt har cirka 380 000 ton bly hanterats på området genom åren. Tomten och byggnaderna är så förorenade att det anses hälsofarligt att vistas där.

Bly förekommer på främst golvytor i den före detta fabriksbyggnaden, i de övre marklagren i marken runt fabriken och djupare i marken under vissa delar av fabriken.

Lokalt, under en av byggnaderna har det också hittats en djupare blyförorening, troligtvis på grund av en läckande tank eller ledning. Där är även grundvattnet påverkat av bly. Den föroreningen bedöms dock inte ha spridit sig.

Blyföroreningarna som finns i byggmaterialet är med stor sannolikhet bundna i materialet, och bedöms inte läcka. Dock finns en risk med att andas in damm vid en eventuell rivning eller ombyggnation.

Merparten av den blyförenade jorden ligger under byggnader, betong eller asfalt. Det minskar risken för att människor kommer i direktkontakt med farliga ämnen. I vissa områden ligger det dock bly i ytan på marken, vilket innebär en risk för att människor kan få i sig blydamm om de vistas på området. Därför är området inhägnat och byggnaderna låsta.