Finansiering

Vad kostnaden blir för saneringen är svårt att ange exakt ännu.

Statliga bidrag från Naturvårdsverket förmedlade av Länsstyrelsen kommer att svara för en del av kostnaderna för åtgärdsförberedelser och åtgärder. Naturvårdsverket har beviljat bidrag på sammanlagt 18 miljoner kronor, 11 miljoner 2018 och 7 miljoner 2019.

Hultsfreds kommun står för en del av kostnaderna för saneringen.

Johnson Controls Autobatteri AB och Invensys Property Company AB och Imara Sweden AB har enligt ett föreläggande från Länsstyrelsen ett solidariskt ansvar för föroreningarna och för en del av kostnaderna. Imara Sweden AB har dock försatts i konkurs.

Orsaken till att de tidigare ägarna av fabriken inte behöver betala hela kostnaden är att batteritillverkningen inleddes för så länge sedan att det inte bedöms vara skäligt, man visste helt enkelt inte bättre på 1950- och 1960-talet.