Tidsplan

I september 2017 inleddes upphandlingen för rivningen av byggnaderna. Rivningen inleddes i slutet av 2017 och blev klar hösten 2018. 

Våren 2019 väntas upphandlingen av schaktarbetet för att ta bort de förorenade massorna vara klar och med planerad start av entreprenaden i början av sommaren. Schaktarbetet beräknas vara klart i slutet av 2019. I entreprenaden ingår även återfyllning för att förbereda området för en ny användning som industrimark.