Tidsplan

I september 2017 inleddes upphandlingen för rivningen av byggnaderna. Planen är att rivningen ska starta under 2017 och att marksaneringen sedan kan utföras under perioden hösten 2018 till våren 2019.