Nyheter

Flera undersökningar av djup förorening är nu avslutade

Flera undersökningar av djup förorening är nu avslutade

Nyligen avslutades en sista omgång av undersökningar för att kartlägga den konstaterade föroreningen av kreosot på området. Vid detta tillfälle gjordes även undersökningar inom fem privata fastighetstomter öster om järnvägen. Resultatet visar att den koncentrerade...

läs mer
Statliga miljoner till saneringar

Statliga miljoner till saneringar

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med sammanlagt 63,5 miljoner kronor till saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket i Hultsfred. Förarbetet inför saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta...

läs mer
Provtagningarna igång på före detta impregneringsverket

Provtagningarna igång på före detta impregneringsverket

Nu har provtagningarna inför saneringen av det före detta impregneringsverket på tomten Husbyggaren 6 i Hultsfred startat. Tomten ägs av Södra skogsägarna och är cirka 14 hektar stor och den har inför provtagningen delats in i ett rutnät med 20 kvadratmeter stora...

läs mer