Saneringarna av impregneringsverket och batterifabriken i Hultsfred

OBS! Inom kort stängs denna webb. Vi hänvisar till informationen om saneringar och förorenade områden i Hultsfred på hultsfred.se samt till Hultsfreds f.d. impregneringsverk (sgu.se) och Länets arbete med förorenade områden (Länsstyrelsen Kalmar).

Välkommen! Här kan du läsa mer om de två saneringarna i Hultsfred, på tomten Husbyggaren 6 där det tidigare legat ett impregneringsverk och tomten Träförädlingen 10 där det legat en batterifabrik. Båda tomterna ligger centralt i Hultsfred.

Det är till stor del tack vare industrin som Hultsfred blivit den kommun den är idag. Både batterifabriken och impregneringsverket var en del av Hultsfreds näringsliv under nästan 50 år. Industrierna gjorde att Hultsfred växte, men även att marken på områdena blev förorenad, eftersom medvetenheten om miljörisker var liten förr i tiden.

Här kan du läsa mer om saneringsarbetet på respektive område. Målet med saneringsprojekten är att få bort föroreningarna så att de inte ska påverka människors hälsa, miljön eller grundvattnet. Dessutom frigör saneringarna central industrimark.

Saneringen av Träförädlingen 10 blev klar i januari 2020. Schaktsaneringen av Husbyggaren 6 förväntas vara klar hösten 2020. En djupare förorening på Husbyggaren 6 kommer att fortsätta undersökas under hela 2020.

Schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket är snart klar

I januari drog saneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred igång. Schaktsaneringen av förorenad jord sedan impregneringsverksamhetstiden på fastigheten är klar till semestern. Efter semestern kommer en...

Nu är före detta batterifabriken färdigsanerad

Nu är slutbesiktningen efter saneringen av den före detta batterifabriken i Hultsfred godkänd, vilket innebär att området är färdigsanerat. - Det har varit en lång resa och det känns riktigt bra att ha gått i mål. Det finns många vinster med detta,...

Nu drar schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket igång

I januari beräknas schaktsaneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred dra igång. Saneringen innebär att den jord som är förorenad av framförallt arsenik och kreosot sedan impregneringsverksamhet bedrevs...

Se film från saneringen av f.d. batterifabriken

Saneringen av den före detta batterifabriken på fastigheten Träförädlingen 10 är nu inne på sluttampen. Undrar du hur det ser ut på området när saneringen pågår? Entreprenören NCC har filmat delar av sitt arbete under november 2019.    ...