Saneringarna av impregneringsverket och batterifabriken i Hultsfred

Välkommen! Här kan du läsa mer om de två saneringar som är på gång i Hultsfred, på tomten Husbyggaren 6 där det tidigare legat ett impregneringsverk och tomten Träförädlingen 10 där det legat en batterifabrik. Båda tomterna ligger centralt i Hultsfred.

Det är till stor del tack vare industrin som Hultsfred blivit den kommun den är idag. Både batterifabriken och impregneringsverket var en del av Hultsfreds näringsliv under nästan 50 år. Industrierna gjorde att Hultsfred växte, men även att marken på områdena blev förorenad, eftersom medvetenheten om miljörisker var liten förr i tiden.

Här kan du läsa mer om saneringsarbetet på respektive område. Målet med saneringsprojekten är att få bort föroreningarna så att de inte ska påverka människors hälsa, miljön eller grundvattnet. Dessutom kommer saneringarna att frigöra central industrimark.

Arbetet med saneringen av före detta batterifabriken går framåt

Nu har snart all ytlig förorenad jord schaktats upp vid den före detta batterifabriken i Hultsfred. Ungefär hälften av de gamla ledningarna som legat under fabriksbyggnaden har också tagits bort. Nästa steg är att undersöka marken med så...

Nu börjar marksaneringen av före detta batterifabriken

Nu drar marksaneringen av den före detta batterifabriken i Hultsfred igång. Det innebär att förorenad jord ska schaktas bort från området och ersättas med krossad betong och ren jord. Saneringen beräknas vara färdig i december 2019....