Nu har provtagningarna inför saneringen av det före detta impregneringsverket på tomten Husbyggaren 6 i Hultsfred startat.

Tomten ägs av Södra skogsägarna och är cirka 14 hektar stor och den har inför provtagningen delats in i ett rutnät med 20 kvadratmeter stora rutor. I varje ruta grävs det tre gropar som är upp till 2,5 meter djupa, och prover tas på olika djup. När provtagningen är klar fylls gropen igen.
– Totalt blir det cirka 300 gropar som ska grävas, säger Henrik Svanberg på Golder Associates, konsultföretaget som utför provtagningen.

En del av proverna analyseras direkt på plats, och hittas förhöjda värden grävs gropen djupare och fler prover tas ut. De andra proverna skickas till ett laboratorium för analys. Resultaten ligger sedan till grund för hur mycket jord som ska schaktas bort från tomten vid saneringen.

 

provtagning-jan-savas-och-henrik-svanberg

Jan Sävås och Henrik Svanberg analyserar en del prover på plats, andra skickas till ett laboratorium.