Nu har avverkningen av träd börjat på det så kallade Varta-området, den före detta batterifabriken i Hultsfred där en sanering är planerad. Avverkningen är en del av förarbetet inför saneringen.

Innan den planerade saneringen genomförs ska byggnaderna på området rivas. Som en del i förberedelserna inför detta avverkas nu träd på området. Detta för att prover ska kunna tas i marken för att se på vilka nivåer föroreningarna ligger i den delen av området. Provtagningen och analysen av proverna väntas vara klara i augusti.

När provtagningen har gjorts kan sedan massorna från rivningen av byggnaderna läggas på området. Detta innan de körs iväg till en deponi eller eventuellt provtas och återanvänds som fyllning när den förorenade jorden har grävts bort, om analyserna visar att de inte innehåller mer föroreningar än de gränsvärden som finns uppsatta.

Träden längst ut mot Norra Oskarsgatan kommer tills vidare att vara kvar.