Nu sker rivning främst inne i byggnaderna. Bland annat kommer de blyförorenade golven att fräsas upp och dammet tas tillvara så att en ren betong kan krossas och senare återanvändas som fyllnadsmaterial på fastigheten i samband med marksaneringen. Elektronik och annat som kan vara miljöförstörande plockas ned. Och den mesta metallen i huskonstruktionen och inredning skickas på återvinning.