Rivningsarbetet på området fortskrider enligt planerna och det arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti.

Tittar man ut över området kan det se ut som att det rivs slumpmässigt lite här och där. Erik Tillberg på Älmby Entreprenad försäkrar att det finns en tydlig plan de följer.
– Det är olika byggnadsår på de olika byggnaderna, det gör att vi får riva i etapper och sortera varje byggnad för sig. Dessutom har vi sparat en del byggnader för att skapa en ljudbarriär mot omgivningen.

I nuläget är ungefär hälften av alla byggnader på området rivna. Allt som rivs sorteras noggrant, en del läggs på hög och en del fraktioner fraktas bort.
– Bland annat blåbetong och en del slipdamm körs iväg på deponi direkt, säger Erik Tillberg.

I takt med att byggnaderna rivs görs även Sveriges geologiska undersökning, SGU, undersökningar av marken.
– Vi har inlett en kartläggning av föroreningsförhållandena i marken runt byggnaderna nu i vår och vi kommer att fortsätta kartläggningen allteftersom byggnaderna rivs och marken blir tillgänglig, säger Erik Bergstedt, SGU.