Nyligen avslutades en sista omgång av undersökningar för att kartlägga den konstaterade föroreningen av kreosot på området. Vid detta tillfälle gjordes även undersökningar inom fem privata fastighetstomter öster om järnvägen.

Resultatet visar att den koncentrerade kreosotföreningen endast förekommer inom den tidigare impregneringsfastigheten samt i ett litet parti under järnvägen. Det finns vissa spår av lösta föroreningar öster om järnvägen men de förekommer på stora djup och utgör ingen risk för boende öster om järnvägen. Resultaten av provtagningen av brunnsvattnet visar heller ingen påverkan av kreosot och vattnet kan utan risk fortsätta användas för bevattning.

– Undersökningsresultaten kommer nu att sammanställas och utvärderas i detalj samt diskuteras med kommunen och miljömyndigheter. Detta arbete kommer att pågå fram till preliminärt slutet av 2018, säger Erik Bergstedt, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU.