Nyligen avslutades rivningen på f d batterifabrikens område och arbetet övergick till provtagning och undersökning av marken.
– Vi är nöjda med rivningsarbetet, även om det tog någon månad längre än enligt ursprunglig plan, säger Erik Bergstedt, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Markundersökningen har varit igång ett par veckor och gjorts parallellt med de sista rivningstagen.
– Vi räknar med att vara klara i mitten av november och då får vi se om vi behöver göra några kompletterande undersökningar, säger Erik Bergstedt.