Nu har snart all ytlig förorenad jord schaktats upp vid den före detta batterifabriken i Hultsfred. Ungefär hälften av de gamla ledningarna som legat under fabriksbyggnaden har också tagits bort.
Nästa steg är att undersöka marken med så kallad georadar för att se om det finns fler gamla ledningar i marken som inte finns med på ritningar över området.

Arbetet med saneringen går enligt planerna och beräknas vara klart vid årsskiftet. Då tar kommunen över med arbetet med att förbereda vägar och VA-infrastruktur för att marken ska kunna användas som industrimark igen.