Nu är slutbesiktningen efter saneringen av den före detta batterifabriken i Hultsfred godkänd, vilket innebär att området är färdigsanerat.
– Det har varit en lång resa och det känns riktigt bra att ha gått i mål. Det finns många vinster med detta, men de största och viktigaste gäller miljön och den långsiktiga grundvattenförsörjningen, säger Lars-Erik Rönnlund, kommunchef på Hultsfreds kommun.

Under 47 år tillverkades det batterier på fastigheten Träförädlingen 10 i Hultsfred. Sammanlagt beräknas cirka 380 000 ton bly hanterats där genom åren, vilket gjorde att fastigheten och de byggnader som fanns där blev förorenade. Byggnaderna revs 2018.

Fastigheten ligger på Hultsfredsdeltat, en av de större grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland.

Att skydda grundvattentillgången även på lång sikt var en av de saker som gjorde saneringen extra angelägen, säger Lisa Elmerfjord, projektledare på Sveriges geologiska undersökning, SGU, som varit huvudman för saneringen.

Hultsfreds kommun har under många år drivit frågan om en sanering av området. Kommunen köpte 2017 bolaget Invensys Property Company AB, och blev då ägare till fastigheten.

Detta är mycket positivt både för miljön och för vår kommun och kommer att bli en injektion för näringslivet på flera sätt, säger kommunalråd Lars Rosander.

Att saneringen är klar innebär bland annat att området kommer att läggas ut på marknaden som företagsmark under namnet Batteriet. Förutom en satsning mot företag inom e-handel och logistik undersöker också Hultsfreds Kommunala Industri AB intresset för så kallade ”radhus för företag”.

Vi har redan flera intressenter som hört av sig om tomter på området. Läget är strategiskt rätt och Hultsfred ligger riktigt bra till ur logistiksynpunkt, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef på Hultsfreds kommun.

Själva saneringen utfördes av entreprenören NCC, som under de cirka fem månader den pågick körde iväg cirka 32 000 ton blyförorenad jord till olika deponier. De grävde också upp cirka 3 000 meter gamla avloppsrör.

Saneringen fortlöpte enligt planeringen i ett bra samarbete med SGU och Hultsfreds kommun. Vi är väldigt glada att vi fick vara med och återställa denna attraktiva mark. NCC har under en tid funderat på att åter etablera sig i Hultsfred och denna tomt är väldigt intressant för oss i det avseendet också, säger Hans Wimelius, projektchef NCC.

Före och under saneringen och rivningen gjordes omfattande undersökningar av såväl marken som byggnaderna. Provtagningar i grundvattnet kommer att fortsätta under tre år som en kontrollåtgärd.

Projektet har bekostats till en tredjedel av staten och till två tredjedelar av de tidigare ägarna av fabriken som har ett ansvar enligt miljöbalken, samt av Hultsfreds kommun. Orsaken till att de tidigare ägarna inte behöver betala hela kostnaden är att batteritillverkningen inleddes innan nuvarande miljölagstiftning trätt i kraft.

Prognosen för den totala kostnaden för hela saneringsprojektet är cirka 45,5 miljoner kronor, vilket är cirka 11,7 miljoner under den ursprungliga budgeten på 57,2 miljoner kronor. Detta innebär att både staten och Hultsfreds kommun kommer att få tillbaka en del av de pengar de betalat i projektet.

Se en film om projektet här.