Rivningen är klar och nu undersöks marken

Rivningen är klar och nu undersöks marken

Nyligen avslutades rivningen på f d batterifabrikens område och arbetet övergick till provtagning och undersökning av marken. – Vi är nöjda med rivningsarbetet, även om det tog någon månad längre än enligt ursprunglig plan, säger Erik Bergstedt, projektledare på...
Rivningsarbetet går enligt plan

Rivningsarbetet går enligt plan

Rivningsarbetet på området fortskrider enligt planerna och det arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Tittar man ut över området kan det se ut som att det rivs slumpmässigt lite här och där. Erik Tillberg på Älmby Entreprenad försäkrar att det finns en...