F.d. batterifabriken

På fastigheten Träförädlingen 10 i Hultsfred har blybatterier tillverkats i 47 år. Detta har gjort att fastigheten var förorenad och var tvungen att saneras. Tomten har en yta på cirka 94 000 kvadratmeter, varav cirka 26 000 kvadratmeter var byggnader. Från fastigheten har det styckats av en mindre tomt 2012.

F.d. batterifabriken ligger inom det norra industriområdet och har angränsande industri- och bostadsområden. Avståndet till bostäder är dock relativt långt. Tomten ägs sedan 2017 av Hultsfreds kommun, som köpte bolaget som ägde tomten.

Tomten ligger på en del av Hultsfredsdeltat, en av de större grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland.

Saneringen av tomten blev klar i januari 2020. Läs mer om områdets användning som företagsmark på batteriet.hultsfred.se.