Bakgrund

På fastigheten Träförädlingen 10 i centrala Hultsfred har blybatterier tillverkats i 47 år, mellan 1952 och 1999.

• 1952 startade Boliden Batteri AB tillverkning av batterier på tomten.
• I slutet av 1960-talet bytte företaget namn till Nordiska Ackumulatorfabriker Noack AB.
• 1989 bytte bolaget namn till Varta Batteri AB eftersom företaget sedan länge var ett helägt bolag inom Vartakoncernen.
• 2011 ändrades namnet till Imara Sweden AB. Varta sålde bolaget 2011 och det försattes i konkurs 2014.

På 1970-talet var fabriken kapacitetsmässigt störst i Skandinavien när det gällde batteritillverkning. Vid starten 1952 hade fabriken 40 anställda, år 1990 var antalet anställda uppe i 440 personer.

Efter en uppdelning av Vartas verksamhet på 1990-talet bildades VB Autobatteri AB som övertog tillverkningen av startbatterier. Bolaget blev senare en del av det bolag som idag heter Johnson Controls Autobatteri AB.

Invensys Property Company AB, tidigare Hawker Batteri AB, övertog fastigheten samt batteritillverkningen under åren 1995-1999.

Sedan 1999 har det inte varit någon verksamhet på området.

Fastigheten ägs av Hultsfreds kommun som 2017 köpte bolaget Invensys Property Company AB som ägde fastigheten.