Frågor & svar

Varför måste området saneras?
Här har det tidigare legat en industri som tillverkat batterier. Det gjorde att det fanns blyföroreningar på området. Man ville också skydda grundvattnet som fanns under marken. 

Vad händer med området efter saneringen?
Planen är att området ska användas som företagsmark. Läget är centralt och det finns en efterfrågan på sådan mark. Läs mer om detta på batteriet.hultsfred.se.