Saneringen

Området är förorenat med främst bly och måste saneras om det ska gå att använda marken igen. Totalt har cirka 380 000 ton bly hanterats på området genom åren. Tomten är så förorenad att det anses hälsofarligt att vistas där.

Bly förekom på främst golvytor i den före detta fabriksbyggnaden som nu är riven, i de övre marklagren i marken runt fabriken och djupare i marken under vissa delar av fabriken.

Lokalt har det också hittats en djupare blyförorening, troligtvis på grund av en ledning. Där är även grundvattnet påverkat av bly. Den föroreningen bedöms dock inte ha spridit sig.

Merparten av den blyförenade jorden låg under byggnader, betong eller asfalt. Det minskar risken för att människor kan ha kommit i direktkontakt med farliga ämnen. I vissa områden låg det dock bly i ytan på marken, vilket innebar en risk för att människor kan få i sig blydamm om de vistades på området. Området är inhägnat och saneringen blev färdig i januari 2020.