Saneringen

Området var förorenat med främst bly och måste saneras om det skulle gå att använda marken igen. Totalt har cirka 380 000 ton bly hanterats på området genom åren. Tomten var så förorenad att det ansågs hälsofarligt att vistas där.

Bly förekom på främst golvytor i den före detta fabriksbyggnaden som nu är riven, i de övre marklagren i marken runt fabriken och djupare i marken under vissa delar av fabriken.

Merparten av den blyförenade jorden låg under byggnader, betong eller asfalt. Det minskar risken för att människor kan ha kommit i direktkontakt med farliga ämnen. I vissa områden låg det dock bly i ytan på marken, vilket innebar en risk för att människor kunde få i sig blydamm om de vistades på området. Saneringen blev färdig i januari 2020.