Aktörer

I Länsstyrelsens ansvarsutredning som blev klar 2013 konstaterades att Imara Sweden AB (tidigare Varta Batteri AB), Johnson Controls Autobatteri AB och Invensys Property Company AB har ett ansvar för föroreningarna och för en del av kostnaderna för undersökning och sanering.

Imara Sweden AB, som beräknas ha stått för huvuddelen av föroreningarna, begärde dock sig själva i likvidation samma år och försattes i konkurs 2014. Varta AG sålde Imara till bolaget L.A.I Finance NV 2011, och friskrev sig i samband med försäljningen från alla miljöskulder och liknande.

Hultsfreds kommun har under många år drivit på frågan om en sanering av den f.d. batterifabriken. Kommunen köpte 2017 bolaget Invensys Property Company AB, och blev då ägare till området. Hultsfreds kommun är även med och finansierar saneringen.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är huvudman för åtgärdsförberedelser och saneringsåtgärder. 

Länsstyrelsen i Kalmar län är tillsynsmyndighet och bistår med fakta och information. De gjorde den ansvarsutredning som är grunden för fördelningen av kostnaderna.