Finansiering

Saneringen bekostades till en tredjedel av staten och till två tredjedelar av de bolag som har ett ansvar enligt miljöbalken samt av Hultsfreds kommun.

Statliga bidrag från Naturvårdsverket förmedlade av Länsstyrelsen svarade för en tredjedel av kostnaderna för åtgärdsförberedelser och åtgärder. Naturvårdsverket beviljade bidrag på sammanlagt 18 miljoner kronor, 11 miljoner 2018 och 7 miljoner 2019.

Johnson Controls Autobatteri AB och Invensys Property Company AB och Imara Sweden AB har enligt ett föreläggande från Länsstyrelsen ett solidariskt ansvar för föroreningarna och för en del av kostnaderna. Imara Sweden AB har dock försatts i konkurs.

Prognosen för den totala kostnaden för hela saneringsprojektet är cirka 45,5 miljoner kronor, vilket är cirka 11,7 miljoner under den ursprungliga budgeten på 57,2 miljoner kronor.

Orsaken till att de tidigare ägarna av fabriken inte behöver betala hela kostnaden är att batteritillverkningen inleddes för så länge sedan att det inte bedöms vara skäligt, man visste helt enkelt inte bättre på 1950- och 1960-talet.