Tidsplan

I september 2017 inleddes upphandlingen för rivningen av byggnaderna. Rivningsarbetet inleddes i slutet av 2017 och blev klar hösten 2018.

Sommaren 2019 påbörjades upphandlingen av schaktarbetet för att ta bort de förorenade massorna och i slutet av augusti 2019 startade arbetet. Saneringen blev klar i januari 2020. I entreprenaden ingick även återfyllning för att förbereda området för en ny användning som företagsmark.