Tidsplan

I september 2017 inleddes upphandlingen för rivningen av byggnaderna. Rivningen inleddes i slutet av 2017 och blev klar hösten 2018. 

Sommaren 2019 påbörjas upphandlingen av schaktarbetet för att ta bort de förorenade massorna och i september 2019 beräknas saneringsarbetet komma igång. Arbetet beräknas vara klart i slutet av december 2019. I entreprenaden ingår även återfyllning för att förbereda området för en ny användning som industrimark.