Nu börjar marksaneringen av före detta batterifabriken

Nu börjar marksaneringen av före detta batterifabriken

Nu drar marksaneringen av den före detta batterifabriken i Hultsfred igång. Det innebär att förorenad jord ska schaktas bort från området och ersättas med krossad betong och ren jord. Saneringen beräknas vara färdig i december 2019. Marksaneringen är den sista etappen...
Rivningen är klar och nu undersöks marken

Rivningen är klar och nu undersöks marken

Nyligen avslutades rivningen på f d batterifabrikens område och arbetet övergick till provtagning och undersökning av marken. – Vi är nöjda med rivningsarbetet, även om det tog någon månad längre än enligt ursprunglig plan, säger Erik Bergstedt, projektledare på...
Rivningsarbetet går enligt plan

Rivningsarbetet går enligt plan

Rivningsarbetet på området fortskrider enligt planerna och det arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti. Tittar man ut över området kan det se ut som att det rivs slumpmässigt lite här och där. Erik Tillberg på Älmby Entreprenad försäkrar att det finns en...
Idag togs första steget mot ny central industrimark

Idag togs första steget mot ny central industrimark

Efter många års idogt arbete med att få till en sanering togs idag äntligen första rivningstaget på före detta batterifabriken i Hultsfred. De samverkande aktörerna för saneringsprojektet; Hultsfreds kommun, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Länsstyrelsen och...