F.d. impregneringsverket

Tomten Husbyggaren 6 ligger i utkanten av tätorten Hultsfred och är cirka 132 100 kvadratmeter stor. Tomten ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening och här låg det ett impregneringsverk mellan 1943 och 1989. Impregneringsverksamheten har gjort att fastigheten är förorenad av arsenik och kreosot och måste saneras.

Det före detta impregneringsverket har angränsande industri- och bostadsområden. Tomten ligger på en del av Hultsfredsdeltat, en av de större grundvattentillgångarna i sydöstra Götaland.