Bakgrund

Fastigheten ägs av Södra Skogsägarna ekonomisk förening och här låg det ett impregneringsverk mellan 1943 och 1989.

Här producerades huvudsakligen impregnerade kraftledningsstolpar som under fabrikens storhetstid svarade för cirka 20 procent av den svenska marknaden. Som impregneringsmedel användes kreosotolja och arseniksalter, vilket har lett till att stora delar av området är förorenat.

Impregneringsverket hade vid nedläggningen 1989 ett tiotal anställda. Nedläggningen berodde på att Södra sålde impregneringsverksamheten till STAB Suecia som koncentrerade sin verksamhet till Södra Vi i Vimmerby kommun. En del av personalen följde också med dit.

Efter att verksamheten lades ner har området varit inhägnat och stått orört i väntan på beslut om åtgärder.