Nyheter

Schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket är snart klar

Schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket är snart klar

I januari drog saneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred igång. Schaktsaneringen av förorenad jord sedan impregneringsverksamhetstiden på fastigheten är klar till semestern. Efter semestern kommer en mindre sanering av...

läs mer
Nu drar schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket igång

Nu drar schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket igång

I januari beräknas schaktsaneringen av det före detta impregneringsverket på fastigheten Husbyggaren 6 i Hultsfred dra igång. Saneringen innebär att den jord som är förorenad av framförallt arsenik och kreosot sedan impregneringsverksamhet bedrevs på området grävs upp...

läs mer
Flera undersökningar av djup förorening är nu avslutade

Flera undersökningar av djup förorening är nu avslutade

Nyligen avslutades en sista omgång av undersökningar för att kartlägga den konstaterade föroreningen av kreosot på området. Vid detta tillfälle gjordes även undersökningar inom fem privata fastighetstomter öster om järnvägen. Resultatet visar att den koncentrerade kreosotföreningen endast förekommer inom den tidigare impregneringsfastigheten samt i ett litet parti under järnvägen. Det finns vissa spår av lösta […]

läs mer
Södra expanderar provtagning av djupa föroreningar för att måna om grundvattnet

Södra expanderar provtagning av djupa föroreningar för att måna om grundvattnet

Under 2016 påbörjades jordprovtagning på före detta impregneringsverket. Nu vidgas provtagningsområdet till att gälla även fem fastighetstomter vid fastighetsgränsen till fabriken. Allt för att skydda och säkra grundvattnet i framtiden. Pågående undersökningar inne på impregneringsområdet har visat att föroreningen av kreosot förekommer på stora djup i marken, cirka 15-24 meter under markytan. Tomten ligger på […]

läs mer
Statliga miljoner till saneringar

Statliga miljoner till saneringar

Naturvårdsverket har beslutat att bidra med sammanlagt 63,5 miljoner kronor till saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket i Hultsfred. Förarbetet inför saneringarna av den före detta batterifabriken och det före detta impregneringsverket pågår redan nu och pengarna från Naturvårdsverket var en förutsättning för att saneringsarbetet skulle fortsätta. – Vi är […]

läs mer
Schaktsaneringen av f.d. impregneringsverket är snart klar

Provtagningarna igång på före detta impregneringsverket

Nu har provtagningarna inför saneringen av det före detta impregneringsverket på tomten Husbyggaren 6 i Hultsfred startat. Tomten ägs av Södra skogsägarna och är cirka 14 hektar stor och den har inför provtagningen delats in i ett rutnät med 20 kvadratmeter stora rutor. I varje ruta grävs det tre gropar som är upp till 2,5 meter […]

läs mer