Saneringen

Inom de områden där impregnerat virke lagrades finns utbredda men ytliga föroreningar av främst arsenik och kreosot. Punktvis förekommer höga halter av arsenik och på del av fastigheten finns ett lager med stelnad kreosotolja. Det ger ett asfaltliknande ytskikt som är några centimeter tjockt.

Inom den del av fastigheten där impregneringen med kreosot bedrevs finns föroreningar i jorden även längre ner under markytan. Ett antal undersökningsomgångar genomfördes under 2017-2018, vilka sammantaget visar att föroreningen av kreosot även förekommer lokalt på flera olika nivåer till stora djup (cirka 15-24 meter under markytan). 

Med anledning av de tekniska utmaningar och stora kostnader som kan vara aktuella vid en tänkbar sanering av denna djupa kreosotförorening har den planerade saneringen inriktats på att utföra en schaktsanering av förorenade massor ovanför grundvattenytan, vilken återfinns på ca 3,5 meters djup. Denna sanering beräknas dra igång i januari 2020 och vara klar i maj-juni 2020.
Parallellt med denna ytliga schaktsanering kommer den djupa kreosotföroreningen att utredas ytterligare under 2020.