Aktörer

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är huvudman för båda saneringarna.

Länsstyrelsen administrerar finansieringen samt utövar tillsyn över projektet.

Södra Skogsägarna ekonomisk förening äger fastigheten.

Hultsfreds kommun samverkar med Södra, SGU och Länsstyrelsen i Kalmar län i kommunikationen kring området.