Ämnen på fastigheten

Den sammanlagda föroreningsmängden på tomten har i tidigare utredningar uppskattats till cirka 20 ton arsenik och cirka 80 ton kreosot.

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i vissa svenska bergarter. Arsenik har använts inom industrin under en stor del av 1900-talet, bland annat för impregnering av trä och för skadedjursbekämpning. Arsenik är giftigt och är även klassat som cancerframkallande på grund av ökning av risk för cancer i lungor, urinvägar och hudcancer. (Källa: Naturvårdsverket, Karolinska)

Kreosot har använts sedan sent 1800-tal för att impregnera trä som skydd mot angrepp av röta och skadeinsekter. Kreosot erhålls oftast genom torrdestillation av stenkol och innehåller en blandning av ett hundratal olika ämnen. Oljan är trögflytande i rumstemperatur och har en karaktäristisk tjärliknande doft. Eftersom användning kan leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö, finns det strikta regler om hur och var kreosot får användas. Kreosot används än idag i Sverige för industriell impregnering av järnvägssliprar samt el- och telefonstolpar. (Källa: Kemikalieinspektionen)