Finansiering

Vad slutnotan blir för saneringen vet vi inte än. Det kommer att ske en upphandling av entreprenaden.

Vem som ska betala har klargjorts i en ansvarsutredning där det har beslutats att Södra skogsägarna ekonomisk förening ska stå för 50 procent av kostnaderna och medel söks från staten för resten. Tidigare har staten via Naturvårdsverket beviljat 5 miljoner kronor till förundersökningarna 2015-2016 och Södra har bidragit med lika mycket. Naturvårdsverket beviljade i juni 2017 bidrag för saneringen på sammanlagt 45,5 miljoner kronor, 30 miljoner 2019 och 15,5 miljoner 2020. Södra kommer att gå in med samma summa.