Tidsplan

Arbetet med undersökningar och förstudier har pågått under flera år. Schaktsaneringen av området, där de ytliga föroreningarna grävs upp och fraktas bort, beräknas starta januari 2020 och vara klar under maj-juni 2020. Undersökningarna av de djupa föroreningarna beräknas pågå under hela 2020 innan beslut om eventuella åtgärder tas.