Tidsplan

Arbetet med undersökningar och förstudier har pågått under flera år. Schaktsaneringen av området, där de ytliga föroreningarna grävs upp och fraktas bort, startade januari 2020 och beräknas vara klar i september 2020. Undersökningarna av de djupa föroreningarna beräknas pågå under hela 2020 innan beslut om eventuella åtgärder tas.