Tidsplan

Arbetet med undersökningar och sanering kan komma att pågå under flera år. Nu pågår förstudier och provtagningar. Saneringsåtgärderna beräknas starta 2019 och planeras vara genomförda 2020.