Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse
Hultsfreds kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur renmark.hultsfred.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Brister i tillgängligheten på renmark.hultsfred.se
För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på bland annat följande punkter.

  • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. En del av pdf-filerna på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte kraven när det gäller exempelvis kontraster och formatering.
  • Enstaka bilder på webbplatsen saknar alt-text.Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna.

Kontakta oss om du upplever hinder
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta vårt kontaktcenter på:

E-post: kommun@hultsfred.se

Telefon: 0495-24 00 00

Kontakta tillsynsmyndigheten
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en intern självskattning av renmark.hultsfred.se. Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs ovan.

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på Sveriges Riksdags webb.